Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında bahsetti… Kemal Gözler kimdir… Kemal Gözler nerede görev yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında, hukukçu Kemal Gözler’in cümlelerine atıf yaptı. Kılıçdaroğlu “Bir sorunla karşılaştığımızda nereye başvururuz, elbette bir avukat tutarız mahkemede hakkımızı ararız. Yargıdakiler adaletsizlik dağıtıyorsa tercihini güçten yana yapıyorsa, ileride terfi ederim diyorsa orada adalet ölüyor demektir… Bir anayasa hukukçusu Kemal Gözler’in saptamalarını okuyalım. ‘Hakimler temel hak ve hürriyetleri koruyan değil, tersine bunlara müdahale eden görevliler haline geldi. Artık hukuk siyaseti çerçevelendirmiyor. O siyasetin cenderesi altında bulunmaktadır’ diyor.” şeklinde anlattı.

KEMAL GÖZLER KİM

Kemal Gözler, 1983 yılında Biga Lisesi’nden mezun oldu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987’de mezun oldu. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde kamu hukuku anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini 1990’da tamamladı. Daha sonra Fransa’ya giderek Bordeaux Üniversitesi hukuk, siyâsî, iktisâdî ve idârî bilimler fakültesinde, kamu hukuku üzerine 1990-92 arasında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1995’te de aynı üniversiteden doktora çalışmasını tamamlayarak “hukuk doktoru” ünvânını aldı.

AKADEMİK HAYATI

Kemal Gözler, 1988 yılından 1997’e kadar Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde, genel kamu hukuku dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Fransa dönüşü, 1997’de Uludağ Üniversitesi iktisadî ve idarî bilimler fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2000’de doçent olduktan sonra 2004 yılına kadar Bursa’da görev yaptı. 2004 yılında Koç Üniversitesi hukuk fakültesine doçent kadrosu ile geçti.2007 yılında profesör ünvânı ile yeniden Uludağ Üniversitesi hukuk fakültesinde anayasa hukuku dalında ders verdi ve 2016’da emekli oldu.

Kemal Gözler, 1999 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği’nden “genç sosyal bilimciler birincilik ödülü”nü kazandı. 2001 yılında, ODTÜ Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın “araştırma teşvik ödülü”ne lâyık görüldü. Ayrıca 2009 yılında, 2008 tarihli idare hukuku kitabının 7. baskısı, 2009 TÜBA üniversite ders kitapları telif ödülünü kazandı. Kemal Gözler’in anayasa hukuku, hukuk felsefesi, idare hukuku üzerine ve Lofça Pomakları hakkında yayınlanmış çalışmaları vardır.

Kemal Gözler ayrıca kendi kurduğu ve anayasa 22 Ağustos 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. başlıklı internet sitesinde Türk anayasa hukuku ile ilgili [3] ve idare 20 Ağustos 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. başlıklı internet sitesinde de Türk idare hukuku ile ilgili görüşlerini, yazılarını, makalelerini ve dahi bu konularla ilgili bilimsel çalışmaları ve kaynakları paylaşmaktadır.

KİTAPLARI

Gözler, “Türk Anayasa Hukuku Dersleri”, “Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı”, “Elveda Anayasa: 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi”, “1982 Anayasası İçin Bir Savunma”, “Cumhurbaşkanı – Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddebilir mi” gibi kitaplarıyla bilinmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir